Obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním údajů obchodním partnerům pořadatele pro účely marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby pořadatel, případně třetí osoby, se kterými pořadatel uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.