MUDr. Alice Maixnerová

korektivní dermatologchirurg

MUDr. Alice Maixnerová

Vzdělání a praxe:

II. Lékařská fakulta UK v Praze 1988 - 1994

Pregraduální praxe - Klinika dětské onkologie FN Praha - Motol

Atestace chirurgie 1.stupně 1998

Praxe v oboru:

1994 - 1997 Klinika dětské chirurgie FTN Praha - Krč, sekundární lékař
1997 - 1998 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 (NMSKB), sekundární lékař
2000 - 2004 Klinika dětské chirurgie FTN Praha - Krč, sekundární lékař
2004 - 2013 Klinika jednodenní chirurgie Palas - Athena, Praha 4, sekundární lékař
20013 - dosud Klinika jednodenní chirurgie Clinicum, a.s., Poliklinika Vysočany, zástupce vedoucího lékaře