MUDr. Libor Dvořáček

cévní lékař

MUDr. Libor Dvořáček

Vzdělání a praxe:

1992 – 1998 - Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, ČR - obor všeobecné lékařství
12/2001 - atestace v chirurgii
04/2006 - specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
06/2006 - atestace v cévní chirurgii
08/1998 – 05/2006 - Chirurgické oddělení nemocnice Opočno, Opočno, ČR, specializace v chirurgii, licence
Komplexní chirurgická diagnostika a léčba, specializace v laparoskopických operacích žaludku, střev a biliárního systému
09/2003 - 05/2006 - Krajská zdravonická zachranná služba Královéhradeckého kraje, lékař záchranné služby
06/2006 - dosud - Oddělení cévní, robotické a endovaskulární chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Specializace v cévní chirurgii, vedoucí lékař oddělení, licence pro pozici primáře
Komplexní diagnostika a léčba onemocnění tepen a žil, specializace v laparoskopické a robotické chirurgii, léčbě výdutí břišní a hrudní aorty, účast na odběrech transplantovaných tkání, od roku 2008 koordinace transplantací tkání
2010 - 2015 - Bomtonclinic, klinika estetické a cevní chirurgie, Praha  -  vedení a jednatel společnosti

Speciální vzdělání:

05/2007 - Advanced course in laparoscopic surgery, Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR (Vyškolení pro nejvyšší laparoskopickou operativu v obecné chirurgii)
09/2007 - Advanced course in laparoscopic and robotic aortoiliac surgery, IRCAD-EITS, Strasbourg, Francie (Vyškolení pro operace laparoskopické a robotické v cévní chirurgii – bypassy a výdutě)
03/2008 - Duplexní sonografie periferních cév, VFN Praha, IPVZ
04-05/2009, 08-09/2009, 03-04/2010 - Texas Heart Institute, St.Luke´s Episcopal Hospital, Houston, Texas, USA Stáž v operativě operací hrudní a břišní aorty pro výdutě, podílení se na tvoření postupů těchto operací v ČR
09/2010 Certifikace práce s výkonovými lasery Candela GentleYAG a Quanta C
12/2011 Certifikace radiofrekvenčních operací varixů metodou VNUS Closure Fast s peroperační sonografií, zkušenosti v miniinvazivních operacích křečových žil
05/2013 ABS Institute, Millard plastic surgery, Denver, USA (4D VASER Hi Def Liposculpture, VASERSmooth course, miniinvazivní liposukce, operace celulitidy)
10/2015 Certifikace operací varixů metodou Clarivein, Praha

Členství:

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
Česká chirurgická společnost
Česká společnost robotické chirurgie
Česká angiologická společnost

Na co se jako lékař specializujete? Co vás nejvíc zajímá?

Od začátku praxe se specializuji na cévní chirurgii. Z tohoto oboru se zajímám nejvíce o velmi šetrné tzv. mini -invazivní operace. Jde hlavně o laparoskopické a robotické operace.

Na jaké zákroky se specializujete na klinice Esthé?

Na klinice Esthé je mou hlavní náplní léčba varixů resp. křečových žil. Jak je mým zvykem, tak co nejšetrnějšími metodami s výbornými estetickými výsledky.

Jak u vás probíhá konzultace?

Konzultace spočívá v rozhovoru s klientem, povídáme si o jeho obtížích, klinicky vyšetřím danou partii a pomocí ultrazvuku zjistím zdroj varixů. To je velmi důležité k rozhodnutí o typu a průběhu terapie. Závěrem naplánu-ji postup léčby.

Vybavujete si klienta, kterému jste pomohl a měl jste z toho velkou radost?

Těch je mnoho. Přiznám se, že nejvíc radostný pocit je, pokud operace pomůže k záchraně života, ale to jsou operace jiného typu než na klinice Esthé.

Setkal jste se s nespokojeností nebo komplikacemi?

Komplikace mohou nastat, vždy je nutné dobře zvážit celý postup a pracovat tak, aby byl spokojený jak klient, tak lékař.

Co doporučujete lidem mezi 35 a 50 lety, pokud jde o péči o končetiny?

Je to hlavně prevence křečových žil – podpůrné punčochy, pohyb, správná životospráva a případně co nejšetrnější a nejvhodnější postup léčby v případě pokročilého onemocnění žil.