MUDr. Petr Jirák

korektivní dermatologotorhinolaryngolog

MUDr. Petr Jirák

Vzdělání a praxe:

Pregraduální vzdělání na 3. Lékařské fakultě UK
Promoce na LF UK roku  1999
Atestace ORL 1.stupně 2003

Přehled odborného vzdělání a kvalifikace:       

2007 - uznání specializované způsobilosti ORL
2013 - zkouška pro udělení primářské licence pro obor ORL

Diplom celoživotního vzdělávání:

Za roky 2007 až 2012 a pak 2013 až 2018 mu byl udělen diplom celoživotního vzdělávání lékařů.

Praxe v oboru:

2001 - Medical Healthcom s.r.o.- foniatrie a ORL, Doc. F. Šram
2001 až dosud - Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce
2010 až dosud - Esthé - Klinika estetické medicíny, a.s., MUDr. H. Raková, MBA
2013 až dosud - vedení Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce
2014 až dosud - Přimář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce

Pedagogická činnost:

Výuka mediků – přednáška Onkologie v ORL, pro mediky 3. LF UK v rámci předmětu Onkologie
2006 až  2011 – neepravidelná výuka mediků

Na co se jako lékař specializujete? Co vás v rámci vašeho vašeho oboru nejvíc zajímá?
Diagnostika a léčba chrápání a SAS, Endoskopické operace FESS, Diagnostika a léčba chorob slinných žláz, Problematika čelistního kloubu

Na co se specializujete na klinice Esthe?
Laserové zákroky v celé šíři oboru, výplně, mesoterapie, diagnostika a léčba chrápání a SAS

Jak u vás probíhá konzultace?
Pacient je vyšetřen, včetně anamnéz a dále postupuje podle objektivního nálezu a přání pacienta.

Příběh pacienta, kterému jste někdy pomohl a měl jste z toho velkou radost.
Každý pacient, který odchází z ordinace či operačního sálu a je spokojen.

Setkal jste se s nespokojeností nebo komplikacemi, které způsobil někdo, bez potřebné kvalifikace? Popište aspoň jeden případ.
Setkal, ale naštěstí takových případů není mnoho.

Jaká ošetření podle vás dokáží projevy stárnutí zpomalit nebo oddálit?
Podle stesků pacienta a objektivního nálezu je stanovena terapie tak, aby efekt byl v daném případě co nejlepší.

Co doporučujete lidem mezi 35 a 50 lety, pokud jde o péči pleť?
Záleží na typu pleti a na pacientovi. Každý pacient vyžaduje individuální přístup.