prof. MUDr. KAREL PIZINGER, CSc.

dermatologist

Vzdělání a praxe:

 • 1978

  Promoce Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

 • 1978 – dosud

  Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice a LF UK v Plzni (jako lékař, primář FN a odborný asistent a docent na LF)

 • 1982

  Atestace z dermatovenerologie I. a II. stupně

 • 1991

  Obhajoba dizertační práce (CSc.)

 • 1997

  Obhajoba habilitační práce a jmenování docentem

 • 2006

  Jmenování profesorem pro obor dermatovenerologie

 • 2018

  Esthé Laser Clinic - pobočka Plzeň