prof. MUDr. KAREL PIZINGER, CSc.

Vzdělání a praxe:

 • 1978

  Promoce Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, nástup na Dermatovenerologickou kliniku LF UK a FN v Plzni jako lékař, později primář FN a odborný asistent a docent na LF

   

 • 1982

  Atestace z dermatovenerologie I. stupně

 • 1986

  Atestace z dermatovenerologie II. stupně

 • 1991

  Obhajoba dizertační práce (CSc.)

 • 1997

  Obhajoba habilitační práce a jmenování docentem

 • 2006

  Jmenování profesorem pro obor dermatovenerologie na Karlově univerzitě a přednostnou Dermatovenerologické kliniky LF UK a FN v Plzni

K estetické medicíně:

O estetickou dermatologii jsem rozšířil svoji praxi až postupem času. Pro pacienty s kožním onemocněním či klienta s kožním estetickým problémem má tento širší pohled zásadní význam pro dosažení optimálního efektu.  

Publikační činnost: 

Jsem autorem několika odborných monografií, učebních textů a více než 120 publikací v českých a zahraničních časopisech. Přednáším na odborných konferencích a doškolovacích akcích pro lékaře. 

Zahraniční stáže:

Kodaň, VídMnichov, Graz