Vstupní vyšetření

Cílem vstupní konzultace je zjištění požadavků klienta, posouzení jeho zdravotního stavu se zaměřením nejen k uvedené oblasti kůže, ale i s ohledem na celkový stav.

Vstupní vyšetření

Cílem vstupního vyšetření je zjištění požadavků klienta, posouzení jeho zdravotního stavu (rodinná a osobní anamnéza) se zaměřením nejen k uvedené oblasti kůže, ale i s ohledem na celkový stav pokožky v kontextu s kožním fototypem, genetickou dispozicí a eventuelními floridními nebo latentními dermatomy

Po zvážení všech těchto okolností následuje navržení terapeutického postupu, a to jednorázového nebo rozloženého do několika opakovaných ošetření. Lékař před ošetřením podá následující informace: 

  • vlastní podstata zákroku
  • technické provedení zákroku
  • možná rizika a vedlejší efekty v ošetřované oblasti nebo vliv na celkový zdravotní stav
  • způsob a rizika případné anestesie 
  • doba trvání zákroku
  • možné subjektivní vjemy během zákroku 
  • ošetření bezprostředně po zákroku
  • následná domácí péče o ošetřenou oblast

Další součástí vstupní konzultace je vyjmenování a navržení eventuálních jiných způsobů ošetření vedoucích k uspokojení přání klienta. Součástí informace o navržených postupech je také cenová kalkulace zákroku, a to dílčí i celková. Lékař zároveň doporučí, v jakém období je zákrok nejvhodnější provádět, kdy se objednat a jakým způsobem. 

 

 

Ceník

Vstupní vyšetření
Vstupní vyšetření 500 Kč
Vstupní dermatoskopické vyšetření 600 Kč
Vstupní vyšetření - vlasy 500 Kč
Vstupní vyšetření - cévní 500 Kč
Vstupní vyšetření - ORL 900 Kč
Vstupní vyšetření - spánková ordinace 2000 Kč
Další konzultace (do 20 minut) 500 Kč

mám zájem o službu

Telefon: +420 224 423 151
E-mail: recepce@esthe-laser.cz