MUDr. Jan Říčař

korektivní dermatolog

MUDr. Jan Říčař

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2006. Od roku 2006 do roku 2008 pracoval jako sekundární lékař na Dermatovenerologické klinice LF UK a FN v Plzni, od roku 2008 dosud pracuje tamtéž jako odborný asistent. Kromě klinické praxe vyučuje studenty LF UK v Plzni a věnuje se výzkumu a klinickým studiím.

V roce 2011 složil atestaci z dermatovenerologie druhého stupně. V roce 2013 složil atestaci z korektivní dermatologie.

Je studentem postgraduálního studia LF UK v Plzni se zaměřením na kožní nežádoucí účinky cílené onkologické a biologické léčby.

Absolvoval výukové a klinické stáže v Zurichu, Salzburku, Mnichově a Bologni. Zúčastnil se řady mezinárodních a českých odborných sjezdů. Je držitelem certifikátů pro práci s lasery, aplikaci kožních implantátů, chemického peelingu a dalších metod korektivní dermatologie.

Je členem evropské organizace European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) a České dermatovenerologické společnosti (ČDS).

Publikuje v předních zahraničních i českých odborných časopisech, přednášel na světových, evropských a českých odborných sjezdech.

Od listpadu 2014 je členem lékařského týmu Esthé Laser Clinic.

Vyhrál Fulbfightovo stipendium a byl do ledna 2016 na odborné stáži na University of Minnesota, USA.