MUDr. Libor Dvořáček

cévní lékař

Vzdělání a praxe:

 • 1992 – 1998

  Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, ČR - obor všeobecné lékařství

 • 1998 – 2006

  Chirurgické oddělení nemocnice Opočno, Opočno, ČR, specializace v chirurgii, licence
  Komplexní chirurgická diagnostika a léčba, specializace v laparoskopických operacích žaludku, střev a biliárního systému

 • 2001

  Atestace v chirurgii

 • 2003 – 2006

  Krajská zdravonická zachranná služba Královéhradeckého kraje, lékař záchranné služby

 • 2006

  Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

 • 2006

  Atestace v cévní chirurgii

 • 2006+

  Oddělení cévní, robotické a endovaskulární chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
  Specializace v cévní chirurgii, vedoucí lékař oddělení, licence pro pozici primáře Komplexní diagnostika a léčba onemocnění tepen a žil, specializace v laparoskopické a robotické chirurgii, léčbě výdutí břišní a hrudní aorty, účast na odběrech transplantovaných tkání, od roku 2008 koordinace transplantací tkání

 • 2010 – 2015

  Bomtonclinic, klinika estetické a cevní chirurgie, Praha - vedení a jednatel společnosti

Speciální vzdělání:

 • 2007

  Advanced course in laparoscopic surgery, Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR (Vyškolení pro nejvyšší laparoskopickou operativu v obecné chirurgii)

 • 2007

  Advanced course in laparoscopic and robotic aortoiliac surgery, IRCAD-EITS, Strasbourg, Francie (Vyškolení pro operace laparoskopické a robotické v cévní chirurgii – bypassy a výdutě)

 • 2008

  Duplexní sonografie periferních cév, VFN Praha, IPVZ

 • 2009 – 2010

  Texas Heart Institute, St.Luke´s Episcopal Hospital, Houston, Texas, USA Stáž v operativě operací hrudní a břišní aorty pro výdutě, podílení se na tvoření postupů těchto operací v ČR

 • 2010

  Certifikace práce s výkonovými lasery Candela GentleYAG a Quanta C

 • 2011

  Certifikace radiofrekvenčních operací varixů metodou VNUS Closure Fast s peroperační sonografií, zkušenosti v miniinvazivních operacích křečových žil

 • 2013

  ABS Institute, Millard plastic surgery, Denver, USA (4D VASER Hi Def Liposculpture, VASERSmooth course, miniinvazivní liposukce, operace celulitidy)

 • 2015

  Certifikace operací varixů metodou Clarivein, Praha

Členství: 

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie 
Česká chirurgická společnost 
Česká společnost robotické chirurgie 
Česká angiologická společnost 

 

Co vás nejčastěji zajímá:

 

Průběh zákroku léčby křečových žil pomocí metody Clarivein:

 

Fotografie ze zákroku