MUDr. Pavel Zloský

primář

Vzdělání a praxe:

 • 1973

  Promoce Fakulta všeobecného lékařství v Praze

 • 1977 a 1983

  Atestace z dermatovenerologie I. a II. stupeň
  42 let praxe v oboru dermatovenerologie

 • 1973 - 1975

  Kožní oddělení Teplice

 • 1975 - 1985

  Laboratoř pro výzkum metabolismu a hygieny kůže FVL UK Praha

 • 1985 - 2002

  I. Kožní klinika FLV UK Praha, Ústav kosmetiky (sekundář, ordinář, primář)

 • 2002+

  Primář Esthé - Klinika estetické medicíny

 • 2003+

  Člen zkušební komise pro atestace z oboru korektivní dermatologie za Lékařskou komoru

Autorem či spoluautorem více jak 40ti odborných publikací

V roce 2015 udělení čestného členství dermatologickou komorou České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Video s MUDr. Zloským

Doktor

 


MUDr. Pavel Zloský je náš transparentní lékař portálu estheticon.cz. Všechna hodnocení jsou dobrovolná a nelze do nich zasahovat. Věříme, že jedině takto je zachována objektivita hodnocení.