Alex TriVantage Candela

Laser Candela Alex Trivntage je výbojkově čerpaný, Q-spínavý alexadritový laser, který je navržen pro odstraňování tetování, kožních benigních pigmentových lézí a lézí typu Nevus-Ota. Nejlepších výsledků je docilováno na modrých, zelených a černých pigmentech. Pro jiné pigmenty je doporučeno provést testy.

Laser Alex Trivntage dodává laserovou energii o vlnové délce 755 nm v pulsu o délce zhruba 50 nanosekund. Vlnová délka laserového záření 755 nm je absorbována pigmenty a má minimální efekt na okolní tkáně. To je dáno vhodnou volbou vlnové délky, která má maximální absorpci na pigmentech a minimální efekt na okolních tkáních. Kromě toho délka pulsu je menší nežli teplotní relaxační čas, čímž se minimalizuje převod tepla do okolní tkáně.

Vysokonapěťový výkonový zdroj nabíjí kondenzátor. Tento kondenzátor se pak pomocí 4 tyristorů vybije přes výbojky. Výsledný záblesk excituje alexadritový krystal a dojde k emisi pulsu laserového záření. K výbojkám je připojeno pomocné napětí, které způsobuje jejich ionizaci.Puls laserového záření rozbijí pigment, jehož části jsou následně odvedeny z těla přirozenou cestou.