GentleLase Candela

 

Candela Gentle Laser je výbojkou excitovaný, alexandritový systém, určený pro odstraňování vlasů a také pro léčení dermatologických cévních lézí. Pulsní laserovou energii při nominální vlnové 755nm je možné použít pro obě lékařské aplikace. Tato vlnová délka umožňuje maximální absorbci energie v ozářeném místě (vlasy, léze) a minimální absorbci okolními tkáňovými strukturami. Navíc délka laserového pulsu je řízena tak, aby byla stejná nebo menší než je tepelný relaxační čas ozářené tkáně, z důvodu minimálního tepelného přestupu do okolní tkáně.

Zařízení GentleLase využívá systém dynamického chlazení DCD značky Candela. Ten zajišťuje kontrolované uvolnění dávky kryogenu – za účelem tlumení bolesti – na pokožku pacienta, po kterém za několik milisekund následuje laserový výboj.