V souladu s mimořádným opatřením vlády není potřeba se při vstupu na kliniku prokazovat potvrzením o očkování nebo prodělané nemoci. 

Do odvolání žádáme všechny klienty, aby měli po dobu návštěvy vnitřních prostor kliniky nasazený respirátor nebo jiný prostředek ochrany dýchacích cest odpovídající aktuálním nařízením MZ. Vzhledem k tomu, že se snažíme limitovat počet osob ve vnitřních prostorech, přicházejte prosím (pokud je to možné) bez doprovodu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.