Candela Vbeam

VBeam je pulzní barvivový laser používaný na ošetření většiny nedokonalostí pleti, jako jsou hnědá pigmentace, růžovka, jizvy, pooperační modřiny, žilky na nose a vrásky.

Vbeam generuje pulzy laserové energie o vlnové délce 595nm, které procházejí dermis a epidermis a jsou absorbovány hemoglobinem v cévách více než okolní tkání. Absorbovaná laserová energie je ve tkáni přeměněna na teplo způsobující koagulaci ozářených cév, které se následně již neobnoví. Použitá délka pulsu je dost dlouhá na to, aby mohla proběhnout řízená koagulace, ale dost krátká na to, aby nedošlo k tepelnému poškození okolní tkáně. Laser způsobuje přehřátí krevních cév, které se následně zbortí. Některá ošetření pokožky mohou vyžadovat více než jedno sezení, aby bylo možné nedokonalost zcela odstranit. Jako vedlejší účinek se může objevit otok a zarudnutí, obvykle však po týdnu ustoupí

Zařízení VBeam využívá systém dynamického chlazení DCD značky Candela. Ten zajišťuje kontrolované uvolnění dávky kryogenu – za účelem tlumení bolesti – na pokožku pacienta, po kterém za několik milisekund následuje laserový výboj.