Ať už je zákrok většího či menšího rozsahu, postup je většinou stejný. Provedeme vás tímto procesem krok za krokem, od objednání až po rekonvalescenci.

1 Objednání se

Objednat se u nás na klinice můžete buď e-mailem nebo telefonicky – podle toho, co vám vyhovuje více. K dispozici jsme vám každý všední den od 9 hodin ráno.

2 Vstupní vyšetření a pohovor s lékařem

Při vstupním vyšetření vás čeká především pohovor s lékařem. Ten se bude chtít dozvědět vaše požadavky ohledně zákroku, ale také bude zjišťovat vaši anamnézu – tedy zda jste v minulosti prodělali nějaká závažná onemocnění nebo operace a zda někdo z vaší rodiny netrpí nějakou nemocí nebo infekční chorobou, která by mohla zákrok ohrozit. K tomu vám vyšetří oblast kůže, kde bude zákrok prováděn.

Poté vám lékař vysvětlí průběh zákroku. A to jak z hlediska technického, tak i zdravotního. Upozorní vás také na případná rizika.

Mějte na paměti, že ne vždy je zákrok možné provést v den konzultace.

3 Rekonvalescence po zákroku

Po každém zásahu na tělo a kůži je samozřejmě potřeba počítat s rekonvalescencí. U menších zákroků je to v řádů hodin. U rozsáhlejších a komplexnějších zákroků se jedná i o týdny. Místo zákroku je také vždy potřeba chránit před UV zářením krémem s vysokým ochranným faktorem, a to aspoň několik týdnů po zákroku.

Máte ještě další specifické dotazy? Zeptejte se přímo našich lékařů v online poradně nebo si nechte otázky zodpovědět během vstupního vyšetření.